Organizacja, koordynacja i partnerzy

Święto Muzyki tworzą wszyscy: muzycy, właściciele miejsc na Starym Mieście, ogany władzy lokalnej (np. Wydział Kultury UM) oraz ekipa organizacyjno-koordynująca.

Muzycy i miejsca kulturalno-muzyczne

Głównym bohaterem Święta Muzyki są wykonawcy muzyczni (wliczając chóry) oraz miejsca, które przygotowują na ten czas "punkt" udostępniając przestrzeń publiczną (lub występując o nią) oraz infrastrukturę. Miejscami takimi są na przykład: miejskie i wojewódzkie instytucje kulturalne, prywatne kluby i instytucje kultury, puby, kawiarnie; kościoły, ośrodki osób niepełnosprawnych. Każda ze stron zajmuje się własnym punktem w zakresie organizacji sprzętu, muzyków i repertuaru.

Inicjatorzy idei

Inicjatorami idei Święta Muzyki w Toruniu są Maciej Czubak i Mateusz Jagielski.

Grupa organizacyjno-koordynacyjna imprezy

W grupie koordynującej Święto Muzyki w Toruniu znajdują się:

Anna Barańska
Maciej Czubak
Mateusz Jagielski
Magda Kamińska
Marta Ozdarska

Wolontariusze:

Gustaw Nowak
Weronika Zasada
Emila Zaleśkiewicz
Tymon Nowak
Grzegorz Rakowski

Powyższe osoby działają na zasadzie społecznej i nie posiadają własnego budżetu (wszystkie koszty organizacyjno-promocyjne pokrywane są przez te osoby oraz partnerów Święta).

Zadaniem grupy koordynującej jest

  • aktywizacja środowisk kulturalno-muzycznych w mieście Toruń; zarówno "miejsc" jak i muzyków
  • przedstawienie projektu Święta do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia
  • zbieranie informacji od zadeklarowanych miejsc odnośnie obszaru do zajęcia (zgłoszenie "pasów ruchu drogowego" do MZD via Urząd Miasta) jak i informacji stricte programowych (czas, wykonawcy itd..)
  • koordynacja miejsc na Starym Mieście celem uniknięcie efektu kakofonii
  • stworzenie i utrzymanie strony internetowej Święta
  • przygotowanie plakatu i ulotek do druku
  • pomoc w kojarzeniu miejsc z muzykami poprzez stworzenie platformy informacyjnej (strona internetowa) oraz dotarcie bezpośrednie do muzyków
  • pomoc w organizacji poszczególnych punktów (w ograniczonym zakresie, w miarę dostępnych zasobów ludzkich)
  • dotarcie do mediów (radio, prasa, telewizja, Internet) w celu jak najszerszej prezentacji i promocji Święta
  • zgłoszenie Torunia do oficjalnego światowego programu Święta Muzyki

Chcesz dołączyć do zespołu koordynującego? Skontaktuj sie z nami!

Partnerzy

Istotnym partnerem imprezy są organy władzy (samorządowej lub państwowej; miejskiej lub regionalnej) jak również inni partnerzy nie-komercyjni. Służą oni pomocą organizacyjno-administracyjną jak również pokrywają koszty koordynacji i promocji Święta.

Partnerzy w chwili obecnej:
Wydział Kultury Urzędu Miasta Torunia - pokrywa koszty druku i rozklejenia plakatów oraz ulotek; zapewnia "pasy ruchu drogowego"; prowadzi promocję imprezy kanałami oficjalnymi; aktywizuje miejskie ośrodki kultury; pomaga w koordynacji pracy służb porządkowych i inne.

Chcesz zostać partnerem Święta Muzyki w Toruniu? Skontaktuj się z nami!

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.