Co, Gdzie i Kiedy w Toruniu

Co
Muzyka na żywo, w każdym możliwym stylu, grana w tym samym czasie i w określonej przestrzeni, na zasadzie nieodpłatności i powszechnego dostępu, w przestrzeni publicznej, a dzięki spontanicznie zorganizowanym wystąpieniom.

Ograniczenie czasowo-przestrzenne:
Pierwsza edycja Święta Muzyki w Toruniu była "sztucznie" ograniczona do Starego Miasta oraz kilku godzin od popołudnia do nocy. Miało to na celu wywołanie efektu wszechobecności Święta ("zmieniać rzeczywistość") i wpłynięcia na jego pozytywny wizerunek. W przyszłości, używając analogii do rozwoju Święta w innych krajach, impreza powinna systematycznie przenosić się również do innych obszarów Torunia (np. Rubinkowo, Podgórze itd..) oraz wypełniać cały dzień.

Kiedy
Święto Muzyki anno domini 2008 w Toruniu, podobnie jak na całym świecie, odbędzie się 21 czerwca (sobota). Oficjalny start został wstępnie zaplanowany na godzinę 18.00, choć imprezy w poszczególnych miejscach mogą rozpoczynać się wcześniej lub później. Zostanie to zanotowane w programie i na plakacie. Granie w przestrzeni publicznej dozwolone jest "oficjalnie" do godziny 22.00 (cisza nocna), lecz ostateczna godzina będzie zawsze tematem negocjacji ze służbami porządkowymi (Policja, Straż Miejsca itp..) i może być różna w zależności od lokalizacji punktu muzycznego.

Zobacz dokładne godziny wystąpień w programie Święta (aktualizowanym na bieżąco, wraz z napływającymi zgłoszeniami, od drugiej połowy maja).

Gdzie
Toruń, obszar Starego Miasta („Starówki”) ograniczony ulicami: Jana Pawła II, Wały Gen. Sikorskiego, Leona Szumana, Plac Św. Katarzyny, Warszawska, Bulwar Filadelfijski (patrz "rozjaśniony" obszar na mapie poniżej).

mapka_pogladowa.jpg

Zobacz dokładne rozmieszczenie 'zaklepanych' punktów na interaktywnej mapie.
Wiele miejsc Starego Miasta zorganizowanych na zasadzie "punktów muzycznych" (nie scen koncertowych); na otwartym powietrzu (ulica, park, brama, podwórze, korytarz, balkon itd..) lub w miejscach, w których muzyka na co dzień nie rozbrzmiewa (muzeum, szkoła, urząd, szpital, więzienie, biblioteka itd..). Każda ze stron zajmuje się własnym punktem w zakresie organizacji sprzętu, muzyków i repertuaru.

Zobacz dokładną, interaktywną mapkę "punktów" oraz aktualny program imprezy z podziałem na poszczególne miejscach.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.