Cele i założenia Święta Muzyki w Toruniu

Inicjatorom, organizatorom i koordynatorom Święta Muzyki przyświecają następujące cele:

 • zainicjowanie idei w mieście Toruń
 • zachowanie cykliczności imprezy
 • aktywizacja jak największej liczby instytucji, organizacji, klubów oraz innych miejsc skupiających środowiska muzyczne (np. parafie, szkoły)
 • integracja środowisk i osób marginalizowanych w społeczeństwie, a w szczególności osoby niepełnosprawne i niewidome.
 • rozpoczęcie wielkiego ruchu społecznego na rzecz muzyki uprawianej w każdej postaci (instrumentalnej i wokalnej)
 • umożliwienie mieszkańcom miasta obcowanie z i poznanie jak najszerszej gamy stylów muzycznych
 • zachowanie niekomercyjnego charakteru Święta (brak komercyjnego sponsora)
 • zachowanie zasady nieodpłatności za koncerty dla muzyków i braku opłat za wstęp dla publiczności
 • promocja miasta Torunia na arenie międzynarodowej
 • zapoczątkowanie wymian kulturalnych wokół Święta (Europejskie Święto Muzyki) z nowymi partnerami na całym świecie
 • umożliwienie muzykom amatorom, entuzjastom i miłośnikom muzyki publiczne wystąpienie w przestrzeni publicznej, przy jednoczesnym otwarciu na zawodowców
 • stworzenie unikalnego wydarzenia na skalę krajową poprzez wypełnienie możliwie całego Starego Miasta muzyką podczas jednego dnia w roku ("zmieniać rzeczywistość"). Celem długoterminowym, jest zaistnienie wydarzenia we wszystkich dzielnicach Torunia.
 • stworzenie Święta, które będzie łączyć przy pomocy muzyki osoby w różnym wieku, statusie społecznym oraz miejscu zamieszkania
 • powstanie Stowarzyszenia "Święto Muzyki", którego celem będzie zapewnienie realizacji powyższych celów w przyszłości

Co, gdzie i kiedy w Toruniu

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.