Cele i założenia Święta Muzyki w Toruniu

CELE


Inicjatorom, organizatorom i koordynatorom Święta Muzyki przyświecają następujące cele:

 • zainicjowanie idei w mieście Toruń
 • zachowanie cykliczności imprezy
 • aktywizacja jak największej liczby instytucji, organizacji, klubów oraz innych miejsc skupiających środowiska muzyczne (np. parafie, szkoły)
 • integracja środowisk i osób marginalizowanych w społeczeństwie, a w szczególności osoby niepełnosprawne i niewidome.
 • rozpoczęcie wielkiego ruchu społecznego na rzecz muzyki uprawianej w każdej postaci (instrumentalnej i wokalnej)
 • umożliwienie mieszkańcom miasta obcowanie z i poznanie jak najszerszej gamy stylów muzycznych
 • zachowanie niekomercyjnego charakteru Święta (brak komercyjnego sponsora)
 • zachowanie zasady nieodpłatności za koncerty dla muzyków i braku opłat za wstęp dla publiczności
 • promocja miasta Torunia na arenie międzynarodowej
 • zapoczątkowanie wymian kulturalnych wokół Święta (Europejskie Święto Muzyki) z nowymi partnerami na całym świecie
 • umożliwienie muzykom amatorom, entuzjastom i miłośnikom muzyki publiczne wystąpienie w przestrzeni publicznej, przy jednoczesnym otwarciu na zawodowców
 • stworzenie unikalnego wydarzenia na skalę krajową poprzez wypełnienie możliwie całego Starego Miasta muzyką podczas jednego dnia w roku ("zmieniać rzeczywistość"). Celem długoterminowym, jest zaistnienie wydarzenia we wszystkich dzielnicach Torunia.
 • stworzenie Święta, które będzie łączyć przy pomocy muzyki osoby w różnym wieku, statusie społecznym oraz miejscu zamieszkania
 • powstanie Stowarzyszenia "Święto Muzyki", którego celem będzie zapewnienie realizacji powyższych celów w przyszłościZAŁOŻENIA


Co
Muzyka na żywo, w każdym możliwym stylu, grana w tym samym czasie i w określonej przestrzeni, na zasadzie nieodpłatności i powszechnego dostępu, w przestrzeni publicznej, a dzięki spontanicznie zorganizowanym wystąpieniom.

Ograniczenie czasowo-przestrzenne:
Pierwsza edycja Święta Muzyki w Toruniu była "sztucznie" ograniczona do Starego Miasta oraz kilku godzin od popołudnia do nocy. Miało to na celu wywołanie efektu wszechobecności Święta ("zmieniać rzeczywistość") i wpłynięcia na jego pozytywny wizerunek. W przyszłości, używając analogii do rozwoju Święta w innych krajach, impreza powinna systematycznie przenosić się również do innych obszarów Torunia (np. Rubinkowo, Podgórze itd..) oraz wypełniać cały dzień.

Kiedy
Święto Muzyki anno domini 2008 w Toruniu, podobnie jak na całym świecie, odbędzie się 21 czerwca (sobota). Oficjalny start został wstępnie zaplanowany na godzinę 18.00, choć imprezy w poszczególnych miejscach mogą rozpoczynać się wcześniej lub później. Zostanie to zanotowane w programie i na plakacie. Granie w przestrzeni publicznej dozwolone jest "oficjalnie" do godziny 22.00 (cisza nocna), lecz ostateczna godzina będzie zawsze tematem negocjacji ze służbami porządkowymi (Policja, Straż Miejsca itp..) i może być różna w zależności od lokalizacji punktu muzycznego.

Zobacz dokładne godziny wystąpień w programie Święta (aktualizowanym na bieżąco, wraz z napływającymi zgłoszeniami, od drugiej połowy maja).

Gdzie
Toruń, obszar Starego Miasta („Starówki”) ograniczony ulicami: Jana Pawła II, Wały Gen. Sikorskiego, Leona Szumana, Plac Św. Katarzyny, Warszawska, Bulwar Filadelfijski (patrz "rozjaśniony" obszar na mapie poniżej).

mapka_pogladowa.jpg

Zobacz dokładne rozmieszczenie 'zaklepanych' punktów na interaktywnej mapie.
Wiele miejsc Starego Miasta zorganizowanych na zasadzie "punktów muzycznych" (nie scen koncertowych); na otwartym powietrzu (ulica, park, brama, podwórze, korytarz, balkon itd..) lub w miejscach, w których muzyka na co dzień nie rozbrzmiewa (muzeum, szkoła, urząd, szpital, więzienie, biblioteka itd..). Każda ze stron zajmuje się własnym punktem w zakresie organizacji sprzętu, muzyków i repertuaru.

Zobacz dokładną, interaktywną mapkę "punktów" oraz aktualny program imprezy z podziałem na poszczególne miejscach.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 License.